Noteikumi un nosacījumi
Mājas lapas www.anatols.lv un interneta veikala www.e-anatols.lv lietošanas noteikumi.

1. Šie lietošanas noteikumi(turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto mājas lapu www.anatols.lv (turpmāk tekstā - Lapa) un interneta veikala www.e-anatols.lv (turpmāk tekstā - Portāls) (abas kopā sauktas - Vietnes), neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir Vietnes reģistrēts lietotājs vai nav.

2. SIA „Anatols”, Reģ. Nr. LV50003073991 (turpmāk tekstā – Anatols) ir Lapas un Portāla īpašnieks un administrators.

3. Lietotājam, pirms Vietnes lietošanas,ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Anatols ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā pēc publicēšanas Lapā un Portālā. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar lietošanas noteikumiem.

4. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto Lietotāju, klientam ir jāievēro noteiktā reģistrēšanās kārtība.

5. Portāla lietošanai Lietotājam tiek piešķirts lietotājvārds un parole, kas tiek nosūtīti uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi. Lietotāja vārdu un paroli izmanto, pieslēdzoties sistēmai e-anatols.lv. Lietotājam piešķirtā parole ir konfidenciāla. Lietotājs apņemas nodrošināt, ka e-pasta adrese, uz kuru nosūtīts lietotājvārds un parole, nav pieejama citai personai, kā arī apņemas neizpaust lietotājvārdu un/vai paroli citām personām.

6. Reģistrētiem Portāla Lietotājiem ir tiesības izmantot e-anatols.lv piedāvātās iespējas.

7. Vietnē izvietotās Anatols īpašumā esošās informācijas izmantošana atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Anatols norādījumiem. Bez Anatols atļaujas aizliegts izmantot Vietnē publicēto informāciju citās interneta vietnēs, vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos. Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz Vietni un tās saturu pieder Anatols.

8. Lapā un Portālā visas preču un pakalpojumu cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

9. Anatols ir tiesības jebkurā brīdī, pēc saviem ieskaitiem, mainīt Vietnes norādītās cenas par precēm un pakalpojumiem.

10. Par pasūtīto preci var norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā, preces saņemšanas brīdī. Par izvēlēto piegādes veidu var norēķināties, izmantojot tikai bankas pārskaitījumu.

11. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu nosūtīt instrukcijas, rēķinu-pavadzīmi u.c. nepieciešamo dokumentāciju.

12. Pasūtot preci, piedāvājam izvēlēties vienu no trim preces saņemšanas veidiem:

• bezmaksas– pasūtītā prece tiek saņemta garšvielu ražotnes veikaliņa,

• piegāde –pasūtītā prece tiek saņemta pakomātā,

• kurjera piegāde – pasūtīto preci piegādā ar kurjera starpniecību uz Lietotāja norādīto adresi.

Visos gadījumos preces piegādes laiks tiek saskaņots pasūtījuma noformēšanas laikā.

13. Ja preces saņemšanas vieta ir izvēlēts garšvielu ražotnes veikaliņš, tad pasūtīto preci nepieciešams izņemt trīs darba dienu laikā pēc apmaksas veikšanas.

14. Ikvienam Portāla reģistrētam Lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā Lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Portāla reģistrētajam Lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana,t.i. tādu profilu veidošana, kuros lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā, kā arī konstatējot krāpšanu vai tās mēģinājumu automatizētā datu apstrādes sistēmā, Anatols ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Lietotāja piekļuvi Portālam, kā arī informēt tiesībsargājošās iestādes, saskaņā ar Krimināllikuma noteikumiem.

15. Katram reģistrētajam Portāla Lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta Lietotāja profilu (tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais Lietotājs.Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Portālu, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

16. Vietnēs ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās sadaļās) un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem vai ar rakstisku Anatols saskaņojumu.

17. Lapas un Portāla Lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Vietnes tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Anatols, un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Vietnēm, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša Lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.

18. Anatols ir tiesīgs pēc saviem pamatotiem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju Vietnei, ja Lietotājs pārkāpj Lietošanas Noteikumus, Anatols norādījumus vai normatīvos aktus, vai par to ir pamatotas aizdomas. Lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Vietnes izmantojamajiem pakalpojumiem.

19. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, attiecībā uz Lapu un Portālu, pieder tikai un vienīgi Anatols. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie atbildības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī, ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem,kas ir vai varētu tikt nodarīti Anatols un trešajām personām.

20. Visi strīdi starp Anatols un Vietnes lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

21. Anatols neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnēm un iespēju to izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

22. Anatols ir tiesīgs pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem.

23. Vietnēs ir aizliegts veikt darbības, kuras:

• aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālo īpašumu (autortiesības u.c.) tiesības;

• aizskar personas godu un cieņu;

• aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

• ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

• satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

• visu cita veida informāciju,kas ietekmē vai var ietekmēt Vietnes darbību un drošību;

• reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;

• pārkāpj LR normatīvos aktus.Atteikuma tiesību aprēķināšanas metodika

Atteikuma tiesību termiņš tiek noteikts sākot ar :

• iegādāta prece un saņemšana veikalā – diena, kad Jūs esat ieguvis produktu savā īpašumā;

• iegādātā prece un veikta piegāde - diena, kad Jūs esat ieguvis produktu savā īpašumā.

1. Brīdī, kad saņemat preci, lūdzu, pārliecinies vai tā atbilst Jūsu prasībām – ražotājs, preces nosaukums, tilpums, daudzums un citi svarīgi parametri;

2. Jums ir tiesības, atteikuma tiesību izmantošanas laikā, respektīvi, 14 dienu laikā, lai pārliecinātos, vai prece atbilst Tavam veiktajam pasūtījumam Portālā.

3. Izmantojot atteikuma tiesības, esi atbildīgs par preces uzglabāšanu;

4. Interneta veikalā e-anatols.lv sadaļā „Preču atgriešana” ir iespējams aizpildīt atteikuma veidlapu;

 

5. Atceries, ka Jums ir pienākums 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas, atgriezt mums preci, ar kuru neesi apmierināts;

6. Ja preces saņemšanas veids ir izvēlēts ar piegādi - lai izvairītos no pārpratumiem, piefiksē uzskatāmus iepakojuma bojājumus. Šāda darbība mums palīdzēs noteikt, vai prece tika bojāta piegādes laikā.

7. Vēl viens svarīgs moments, izsūtot preci mums atpakaļ, Jums jānodrošina stabils iepakojums, lai, transportējot preci, nevarētu rasties papildus bojājumi. Mēs iesakām preci apdrošināt, pretējā gadījumā par preces papildus bojājumiem atbildību uzņematies Jūs.

8. Interneta veikalam e-anatols.lv ir pienākums segt Jums radušās izmaksas, ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atsūtītās atteikuma veidlapas dienas, ja ir pieņemts par to lēmums. Mēs segsim radušās izmaksas tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

Atteikuma tiesības Jūs diemžēl nevarēsiet izmantot:

1. ja prece tiek izgatavota pēc Jūsu norādījumiem, vai prece ir nepārprotami personalizēta;

2. ja esi atvēris preces iepakojumu , kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

3. ja nebūsi ievērojis e-anatols.lv noteikumus un nosacījumu prasības.

Vai vēlaties saņemt labāko pieredzi izmantojot mājaslapu? Piekrītiet mūsu sīkdatņu izmantošanas politikai.